Đức Thánh Cha viếng thăm Giáo Xứ Tin Lành Luther ở Roma

ROMA. ĐTC mời gọi các tín hữu Công Giáo và Tin Lành Luther hãy xin lỗi nhau vì gương mù chia rẽ và nỗ lực tiến bước trên con đường hòa giải.

PopeFrancis-Lutheran-6.jpg

Ngài đưa ra kêu gọi trên đây trong cuộc viếng thăm dài một giờ 15 phút tại Nhà thờ giáo xứ Tin Lành Luther ở Roma từ lúc 4 giờ chiều chúa nhật 15-11-2015. Đây là lần thứ 3 một vị giáo hoàng đến thăm Giáo xứ này: Đức Gioan Phaolô 2 thăm hồi năm 1983, rồi ĐGH Biển Đức 16 hồi năm 2010. Giáo xứ Tin Lành này có 500 tín hữu phần lớn nói tiếng Đức, trên tổng số 7 ngàn tín hữu Tin Lành Luther thuộc 15 cộng đoàn ở Italia.

 ĐTC đã được mục sư chánh sở Jens-Martin Kruse và mọi người đón tiếp nồng nhiệt khi đến đây. Ngài đã trả lời 3 câu hỏi do một em bé, và hai phụ nữ nêu lên: một bà có chồng là tín hữu Công Giáo và một bà là thủ quĩ một hội bác ái.

 Trong buổi cầu nguyện sau đó, ĐTC đã giảng sau bài đọc Tin Mừng. Ngài bỏ bài diễn văn đã dọn sẵn và ứng khẩu nói với mọi người, nhấn mạnh đến phép rửa chung sẽ các tín hữu Kitô: Công Giáo và Luther, và nói:

 ”Chúng ta, các tín hữu Luther và Công Giáo đã có những thời kỳ khó khăn giữa chúng ta.. Tôi nghĩ đến các cuộc bách hại giữa chúng ta là những người có cùng một phép rửa.. Chúng ta cần xin lỗi nhau vì gương xấu chia rẽ như thế.”

 ĐTC cũng nhận xét rằng ”Tất cả chúng ta, tín hữu Luther và Công Giáo, chúng ta chỉ có chọn lựa này, đó là chọn lựa phục vụ, là tôi tớ của Chúa. Chúng ta cần phải trở nên những người phục vụ tình hiệp nhất, đồng hành và cộng tác với nhau để giúp đỡ người nghèo.. Có nhiều đạo lý khác nhau giữa Luther và Công Giáo, nay giờ của những khác biệt hòa giải đã tới”.

 Trong cuộc viếng thăm của ĐTC, mọi người đã cầu nguyện cho các nạn nhân những vụ khủng bố ở Paris tối thứ sáu 13-9 vừa qua. ĐTC cũng nhắc đến biến cố khủng bố ấy và nói: ”Đó là một sự chọn lựa xấu xa của những người có con tim khép kín, chúng ta thấy thảm trạng đó ngày nay”. (SD 16-11-2015)

PopeFrancis-Lutheran-1.jpg

PopeFrancis-Lutheran-2.jpg
PopeFrancis-Lutheran-4.jpg
PopeFrancis-Lutheran-5.jpg
PopeFrancis-Lutheran-7.jpg
PopeFrancis-Lutheran-8.jpg
PopeFrancis-Lutheran-9.jpg
PopeFrancis-Lutheran-10.jpg
PopeFrancis-Lutheran-11.jpg
PopeFrancis-Lutheran-12.jpg

(G. Trần Đức Anh OP, RadioVaticana 16.11.2015)