Đức Thánh Cha trả lời phỏng vấn của “Nhật báo đường phố”

Caption: Pope Franciscus meets street paper vendor Marc from Utrecht, the Netherlands on 27 October 2015 at the Vatican, for an exclusive interview for all street papers, through the INSP News Service. INSP supports 113 street papers across the world, who offer employment to 13,000 homeless and marginalised people in 34 countries. First published in Straatnieuws, Utrecht, Netherlands.

VATICAN. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ”Nhật báo Đường Phố” ở Hòa Lan, ĐTC phê bình những tín hữu nói về những người nghèo khổ và vô gia cư nhưng lại sống như ông hoàng Pharaon.

Straatnieuws.jpg

”Nhật báo Đường Phố” (Straatniuws) thuộc Hệ thống các báo đường phố, là một tổ chức bác ái qui tụ hơn 113 báo đường phố ở 35 nước trên thế giới. Hàng chục ngàn người vô gia cư bán các báo này trên các đường phố để có thể sống còn.

 Trong cuộc phỏng vấn, ĐTC nhắc đến hai cám dỗ mà Giáo Hội thường gặp phải. ”Trước tiên Giáo Hội cần phải nói sự thật, kể cả bằng chứng tá về sự nghèo khó. Nếu một tín hữu nói về nghèo khó hoặc về những người vô gia cư, mà lại sống như ông hoàng Pharaon, thì không thể được.

 ”Cám dỗ thứ hai là thỏa hiệp với chính quyền. Ta có thể ký kết những hiệp định, nhưng phải rõ ràng, minh bạch. Ví dụ chúng ta điều hành dinh thự này, nhưng kết toán phải được kiểm soát để tránh tham nhũng. Vì luôn luôn có cám dỗ tham ô trong đời sống công cộng”.

 ĐTC cũng phê bình sự kiện nhiều khi phân phát tiền bạc và đồ cứu trợ cho người nghèo, có sự ăn chặn. Ngài kể lại rằng một hôm ngài hỏi một bộ trưởng lương thiện đặc trách cứu trợ ở Argentina: Khi quí vị gửi đề cứu trợ, thực phẩm, quần áo, tiền bạc, cho người nghèo, trong số những đồ mà quí vị gửi, có bao nhiêu đến tay người nghèo? Ông bộ trưởng đáp: 35%. Như vậy là có 65% bị ăn chặn. Đó là sự tham ô!” (SD 6-11-2015)

( G. Trần Đức Anh OP, RadioVaticana 066.11.2015)