Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng tu nghị dòng thánh Comboni

VATICAN. Sáng ngày 1-10-2015, ĐTC đã tiếp kiến 85 tham dự viên Tổng tu nghị dòng Thánh Comboni và ngài khích lệ các tu sĩ của dòng luôn nuôi dưỡng mình bằng Lời Chúa để có thể trở thành người phục vụ vị ”Thiên Chúa nói với con người”.

PopeFrancis-Comboni-2.jpg

Trong bài huấn dụ, ĐTC cũng nhắc nhở rằng ”Sứ mạng truyền giáo, để có đặc tính chân chính, cần phải tham chiếu và đặt ở trung tâm ơn thánh của Chúa Kitô nảy sinh từ thập giá. Khi tin nơi Chúa, chúng ta có thể thông truyền Lời Chúa, Lời có sức linh hoạt, nâng đỡ và làm cho sự dấn thân của vị thừa sai trở nên phong phú. Vì thế, anh em thân mến, chúng ta phải nuôi dưỡng mình bằng Lời Chúa, để trở thành tiếng vọng trung thành của Lời Chúa; vui mừng đón nhận Lời Chúa trong niềm vui của Thánh Linh, nhập tâm Lời Chúa và làm cho Lời ấy trở thành thịt trong thân mình chúng ta như Mẹ Maria đã làm (Xc Lc 2,19).

 ĐTC nhắc đến tên hiệu chính thức của Dòng là ”dòng thừa sai Comboni Thánh Tâm Chúa Giêsu” (MCCJ) và ngài đề cao đoàn sủng của thánh Daniele Comboni, một đoàn sủng tìm được điểm tựa quí giá trong tình yêu thương xót của Thánh Tâm Chúa Giêsu đối với những người vô phương thế tự vệ. Ngài nói: ”Anh em được kêu gọi noi gương Chúa Giêsu từ bi và hiền lành, để sống công tác phục vụ của anh em với tâm hồn khiêm tốn, chăm sóc những người bị bỏ rơi trong thời đại chúng ta ngày nay. Anh em đừng bao giờ ngưng cầu xin Thánh Tâm Chúa ơn hiền từ, nhân đức này, như con của đức bác ái, chính là sự kiên nhẫn, tha thứ mọi sự, hy vọng mọi sự, và chịu đựng tất cả (Xc 1 Cr 13,4-7).

 Dòng thánh Comboni hiện có khoảng 1670 tu sĩ hoạt động tại 300 nhà ở nhiều nước trên thế giới (SD 1-10-2015)

PopeFrancis-Comboni-3.jpg

PopeFrancis-Comboni-1.jpg
PopeFrancis-Comboni-4.jpg
PopeFrancis-Comboni-5.jpg
PopeFrancis-Comboni-6.jpg
PopeFrancis-Comboni-7.jpg
PopeFrancis-Comboni-8.jpg
PopeFrancis-Comboni-9.jpg

(G. Trần Đức Anh OP, RadioVaticana 03.10.2015)