Đức Thánh Cha nói về ba bí quyết để trở nên một Giáo Hội khiêm tốn

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: Giáo Hội cần phải thể hiện ba điều: khiêm tốn, nghèo khó và trông cậy nơi Thiên Chúa.

Theo Radio Vatican, Đức Thánh Cha nhấn mạnh điều này trong kinh sáng hàng ngày tại tư gia Casa Santa Marta, ngài ghi nhận sứ mệnh của Giáo Hội là phải tuân theo Tám Mối Phúc Thật, nghĩa là sự giầu mạnh của mình phải ở nơi người nghèo khó.

Suy niệm về bài đọc một trích dẫn từ Sách Zephaniah trong đó Chúa Giêsu khiển trách các thượng tế và lưu ý họ là ngay những gái giang hồ cũng sẽ được lên Thiên Đàng trước họ, Đức Thánh Cha Phanxicô nhận xét rằng ngay cả ngày nay, các chước cám dỗ vẫn có thể làm hư xấu những nhân chứng trong Giáo Hội. Đức Thánh Cha nói: “Một Giáo Hội thực sự trung thành với Thiên Chúa, phải khiêm tốn, khó nghèo và trông cậy nơi Chúa”.

Khiêm Tốn

Đức Thánh Cha giải thích: Muốn trở thành một Giáo Hội hay một con người khiêm tốn phải biết nhìn nhận: “Tôi là kẻ tội lỗi.” Ngài nhấn mạnh: khiêm tốn không phải là một “sự giả hình” hay một “thái độ đóng kịch.”

Trong khi khiêm tốn đích thực đòi hỏi Giáo Hội và mọi người trong chúng ta phải làm bước đầu tiên là công nhận tình trạng tội lỗi của mình, và “không xét đoán, và vạch ra những thiếu sót của kẻ khác hay là nói xấu về họ.”

Khó Nghèo

Đức Thánh Cha ghi nhận: Khó nghèo là “điều đầu tiên trong Tám Mối Phúc Thật”, và là bước thứ hai. Ngài giải thích: Nghèo về tinh thần có nghĩa là “chỉ bám víu những gì là giầu sang của Thiên Chúa.”

Ngài tiếp: Như vậy, chúng ta phải từ chối “một Giáo Hội chỉ bám víu vào tiền của, chỉ nghĩ cách làm ra tiền.”

Đức Thánh Cha nhắc đến việc tử đạo của Thầy Phó Tế Lôrensô, một chứng nhân anh hùng của thiên niên kỷ thứ nhất, thầy đã tụ tập những người nghèo khó đến trước Hoàng Đế và nói rằng chính họ mới biểu thị cho những gì là châu báu thực sự của Giáo Hội, và ngài lưu ý về các thói tục xưa cổ đòi hỏi các khách hành hương phải nộp tiền trước khi được đi qua Cửa Thánh.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Như đã biết, trong một thánh đường của giáo phận, nói rằng những ai muốn đi qua Cửa Thánh phải dâng cúng một số tiền: đây không phải là Giáo Hội của Chúa Giêsu, đây là Giáo Hội của các vị thượng tế, chỉ biết ham tiền.”

Trông cậy nơi Thiên Chúa

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: Bước thứ ba cho Giáo Hội khiêm tốn này là luôn luôn trông cậy nơi Chúa là Đấng không bao giờ để chúng ta thất vọng.

Ngài nói: “Đức tin của tôi ở đâu? Nơi quyền hành, bạn hữu, tiền bạc? Không, phải là nơi Thiên Chúa! Di sản Chúa hứa ban cho chúng ta là của một dân khiêm hạ, nghèo nàn, tin tưởng vào Danh Chúa! Khiêm hạ vì biết mình tội lỗi; nghèo nàn vì bám víu vào của cải của Thiên Chúa; tin tưởng vào Chúa vì biết rằng chi có Chúa mới nhân lành trong lòng.”

Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc bằng lời nguyện: “Trong khi chúng ta chuẩn bị Lễ Giáng Sinh, xin cho chúng ta có một trái tim khiêm hạ, một trái tim nghèo nàn, một trái tim trông cậy nơi Chúa, là Đấng không bao giờ để chúng ta thất vọng.”

Bùi Hữu Thư

Rome, 15/12/2015, (Zenit.org)