Đức Thánh Cha kêu gọi bạo vệ trẻ em và nâng đỡ các đan sĩ

VATICAN. ĐTC Phanxicô kêu gọi bảo vệ các trẻ em chống lại mọi hình thức nô lệ và ngược đãi, và ngài mời gọi nâng đỡ các đan sĩ nam nữ.

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 18-11-2015, tại Quảng trường Thánh Phêrô với sự tham dự của 20 ngàn tín hữu, ĐTC nói:

Thứ sáu, 20-11 tới đây, là Ngày Thế giới bảo vệ các quyền của trẻ em. Nghĩa vụ của tất cả mọi người là bảo vệ các trẻ em, và đặt thiện ích của các em trên mọi tiêu chuẩn khác, để không bao giờ các em phải chịu những hình thức nô lệ và ngược đãi. Tôi cầu mong Cộng đồng quốc tế có thể quan tâm canh chừng những điều kiện sống của các trẻ em, nhất là tại những nơi các em bị các nhóm võ trang tuyển mộ; cần làm sao để có thể giúp đỡ các gia đình bảo đảm cho mỗi trẻ em nam nữ quyền được cắp sách đến trường và được giáo dục.”

Ngày Thế giới bảo vệ các quyền của trẻ em do Đại hội đồng LHQ thông qua ngày 20-11 năm 1989, qua việc phê chuẩn Hiệp ước quốc tế về các quyền của trẻ em.

Cũng trong buổi tiếp kiến sáng 21-11-2015, ĐTC nhắc nhở rằng:

“Ngày 21-11, Giáo Hội mừng lễ Đức Mẹ Maria chí thánh dâng mình vào Đền Thờ. Trong dịp này, chúng ta cảm tạ Chúa vì hồng ân ơn gọi của những người nam nữ, trong các đan viện chiêm niệm và trong các am ẩn sĩ, dâng hiến cuộc sống cho Thiên Chúa. Để các cộng đồng chiêm niệm có thể chu toàn sứ mạng quan trọng trong kinh nguyện, trong thinh lặng cần cù làm việc, chúng ta đừng để họ bị thiếu sự gần gũi tinh thần và vật chất của chúng ta.”. (SD 18-11-2015)

(Vatican 18/11/2015)

G. Trần Đức Anh OP