Đức quốc : 162.000 người Công giáo rời khỏi Giáo Hội, 537 giáo xứ đóng cửa vào năm 2016

Theo thống kê của Hội đồng Giám mục vào ngày 21 tháng Bảy, có162.093 người Công giáo rời khỏi Giáo hội ở Đức trong năm 2016 – giảm từ 181.925 vào năm 2015.
Đức quốc 162 000 người Công giáo rời khỏi Giáo Hội, 537 giáo xứ đóng cửa vào năm 2016

28,5% người Đức là Công giáo, và dân số Công Giáo giáo là 23.582.000, giảm từ 27.533.000 năm 1996.

537 giáo xứ đóng cửa vào năm 2016. Trong hai thập kỷ qua, hơn 3.000 giáo xứ đã đóng cửa, với con số giảm từ 13.329 xuống còn 10.280.

Hiện tại có 13.856 linh mục ở Đức, giảm 14.087 so với năm trước. Tỷ lệ tham dự Thánh lễ Chúa nhật là 10,2% vào năm 2016, giảm từ 10,4% vào năm 2015.

Một số thống kê khác:

Số lượng rửa tội giảm từ 259.313 năm 1996 xuống 171.531 vào năm 2016. Tuy nhiên, số lượng rửa tội đã tăng lên trong hai năm liên tiếp.

Số người lớn cải đạo đã giảm từ 3.860 năm 1996 xuống 2.574 vào năm 2016, và số người lớn trở về với Giáo hội đã giảm từ 6.981 xuống còn 6.461.

Rước lễ lần đầu đã giảm hơn 100.000, từ 291.317 năm 1996 xuống còn 176.297 vào năm 2016.

Đám cưới Công giáo đã giảm từ 79.453 xuống còn 43.610.

Số đám tang Công giáo giảm từ 286.772 xuống còn 243.323.

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn