Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ khanh Vatican, cho biết, còn quá sớm để đánh giá chức vụ Tổng thống của ông Trump

Chính quyền “khác biệt và độc đáo” cần phải có “thời gian để tìm ra sự cân bằng của con người này,” vị giám chức nói trong một cuộc phỏng vấn với Il Regno.

“Thời gian là yếu tố để đánh giá; bạn không thể vội vàng,” ngài nói. “Bây giờ bất kỳ phán đoán nào cũng là vội vã, thậm chí đôi khi sự biểu hiện không chắc chắn có thể gây ngạc nhiên.”

Đức Hồng y Parolin nói về tầm quan trọng của việc chống lại biến đổi khí hậu và đói nghèo và nói rằng “giảm sự ấm lên toàn cầu có nghĩa là cứu ngôi nhà chung mà tất cả chúng ta đang sống, và giảm sự bất bình đẳng, đói nghèo mà để sự ấm lên của hành tinh vẫn tiếp tục sản sinh.”

Đức Hồng y Parolin sẽ thăm Nga trong một tháng, cũng được thảo luận tầm quan trọng về cuộc đối thoại giữa Nga và phương Tây:

Nỗ lực để hiểu nhau không có nghĩa là sự nhân nhượng của người này với vị trí của người kia. Đó là sự kiên nhẫn, xây dựng, thẳng thắn, và đồng thời, tôn trọng đối thoại.

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn