ĐTC và các lãnh đạo các Giáo hội Libăng bắt đầu Ngày cầu nguyện cho Libăng

ĐTC VÀ CÁC LÃNH ĐẠO CÁC GIÁO HỘI LIBĂNG BẮT ĐẦU
 NGÀY CẦU NGUYỆN CHO LIBĂNG

                                                                 Hồng Thủy

Sáng ngày 1/7/2021, Ngày cầu nguyện cho hòa bình ở Libăng, được Đức Thánh Cha khởi xướng, đã bắt đầu với giây phút cầu nguyện sốt sắng trước mộ thánh Phêrô.

Vào lúc 8:30, tại nhà trọ thánh Marta, Đức Thánh Cha đã chào các vị đứng đầu các Giáo hội ở Libăng và các thành phần của các phái đoàn. Sau đó các vị rời nhà trọ thánh Marta đi bộ đến đền thờ thánh Phêrô.

Cùng tham dự Ngày cầu nguyện với Đức Thánh Cha, có Đức Hồng y Bechara Boutros Rai, Thượng phụ Antiochia của Giáo hội Maronites; Đức Thượng phụ Youhanna X của Chính Thống giáo Hy Lạp của Antiochia và cả Đông Phương; Đức Thượng phụ Ignatius Aphrem II của Chính Thống Syria của Antioch; Đức Thượng phụ Aram I của Giáo hội Armenia ở Cicilia; Đức Thượng phụ Ignatius Youssef III của Công giáo Syro của Antiochia; Đức Thượng phụ Youssef Absi của Công giáo Hy lạp Melkites; Mục sư Joseph Kassab, chủ tịch Hội đồng Tối cao của các cộng đồng truyền giáo ở Syria và Libăng; và Đức cha Michel Kassarji, giám mục Beirut của người Canđê.  Cùng với các ngài còn có Đức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương; Đức Tổng Giám mục Joseph Spiteri, Sứ thần Tòa thánh tại Libăng; và Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh.

Đến trước bàn thờ Tuyên xưng Đức tin, Đức Thánh Cha cùng các tham dự viên đọc kinh Lạy Cha và sau đó các ngài thinh lặng cầu nguyện trong giây lát. Tiếp đến các ngài xuống trước mộ thánh Phêrô, mỗi vị đốt một ngọn nến nhỏ và thinh lặng cầu nguyện trong ít phút.

Sau khi cầu nguyện, Đức Thánh Cha và các Thượng phụ đến Sảnh Clementina để bắt đầu phần hội nghị riêng. Sẽ có 2 cuộc họp vào ban sáng và 1 cuộc họp vào ban chiều.

Lúc 6 giờ chiều, tại đền thờ thánh Phêrô, Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo các Giáo hội ở Libăng sẽ cử hành giờ cầu nguyện đại kết.

 Nguồn: vaticannews.va/vi/