ĐGH Phanxicô Nói Với Giới Truyền Thông Công Giáo: “Con Người Thì Quan Trọng Hơn Số ‘Hits'”

Đức Giáo Hoàng nói, truyền thông Công Giáo có một “sứ mạng đầy thách đố” về việc cố gắng bảo vệ truyền thông xã hội khỏi việc bị “bẻ gãy và bẻ cong” vì những mục đích khác. Bắt nguồn từ sự xác tín, việc làm truyền thông tốt khởi đi từ sự can đảm dám nói cách thẳng thắn và tự do.

ĐGH Phanxicô Nói Với Giới Truyền Thông Công Giáo: "Con Người Thì Quan Trọng Hơn Số 'Hits'"

ĐGH Phanxicô Nói Với Giới Truyền Thông Công Giáo: “Con Người Thì Quan Trọng Hơn Số ‘Hits'”

Những người Công Giáo làm trong lãnh vực truyền thống cần phải nhớ rất rõ rằng làm truyền thông là làm công việc thông tin cho mọi người – chứ không phải để câu “hits”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với các đại diện đến từ Đài Truyền Hình Ý TV2000.

Các ký giả, các biên tập viên, các kỹ thuật viên từ Đài TV2000, một đài truyền hình của Hội Đồng Giám Mục Ý, gặp gỡ Đức Giáo Hoàng tại Hội Trường Phaolô VI tại Vatican vào ngày 15 tháng 12.

 

Ngỏ lời với những người đang làm việc trong đài truyền hình của Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng trình bày ba điểm cần suy xét trong “tâm hồn” về truyền thông. 

Trước hết, Đức Giáo Hoàng nói, truyền thông Công Giáo có một “sứ mạng đầy thách đố” về việc cố gắng bảo vệ truyền thông xã hội khỏi việc bị “bẻ gãy và bẻ cong” vì những mục đích khác. Bắt nguồn từ sự xác tín, việc làm truyền thông tốt khởi đi từ sự can đảm dám nói cách thẳng thắn và tự do. Bằng không thì điều đã được truyền thông ra ngoài sẽ chỉ còn là sự giả dối, không đúng thông tin, và nhàm chán.  

 

Những người làm truyền thông cũng nên, thông qua sự mở lòng ra cho Thần Khí, mà làm việc để hướng tới sự hiệp nhất và hoà hợp. Thông qua việc này, Đức Giáo Hoàng nói, họ cần tránh làm choáng ngợp công chúng bằng một kiểu “khẩu hiệu quá đáng”, và những giải pháp đơn giản vốn chẳng thể ăn nhập gì với “những phức tạp của đời sống thật”. 

 

Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh đến “ba thứ tội” mà những người làm truyền thông phải tránh: thông tin sai lạc, xuyên tạc, vu khống. Mặc dù hình thức “tinh vi” nhất của những tội này có lẽ là xuyên tạc. Ngài nói tiếp, nhưng tội nghiêm trọng nhất, xét trên bình diện truyền thông, thực ra là thông tin sai lạc, bởi vì nó “dẫn các bạn đến chỗ chỉ tin vào một phần của sự thật”. 

 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc bài huấn từ của Ngài bằng việc cám ơn những người hiện diện vì công việc của họ trong lãnh vực truyền hình Công Giáo, tín thác họ cho Mẹ Maria và Tổng Lãnh Gabriel – “nhà truyền thông vĩ đại”, người “mang tin mừng”. 

 

(Chuyển ngữ từ CNA, muoianhsang.com)