Cáo phó: Linh mục Nicôla Đinh Quang Điện

 

CÁO PHÓ

Gia đình Linh mục – Tu sĩ gốc Phát Diệm
và Nhà Vãng Lai Phát Diệm
kính báo

Cha cố Nicôla ĐINH QUANG ĐIỆN

Linh mục Sài Gòn, gốc Phát Diệm

Sinh ngày 13.05.1918 tại Như Sơn, Kim Sơn, Ninh Bình

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 6g15 tối Chúa Nhật 22.03.2015

hưởng thọ 97 tuổi với 55 năm Linh mục.

Chương trình lễ tang:

 • Lễ nhập quan: 3g00 chiều thứ Hai 23.03.2015 tại Nhà Vãng Lai Phát Diệm
                                       102 Chiến Thắng P.9, Q.Phú Nhuận
 • Lễ cầu hồn: 5g15 chiều thứ Ba 24.03.2015 tại Nhà thờ Phát Diệm Phú Nhuận
 • Lễ An táng: 8g30 thứ Năm 26.03.2015 tại Nhà thờ Đồng Tiến
 • Hoả táng tại Bình Hưng Hoà – gửi cốt tại Nhà thờ Thánh Tống Viết Bường.

Tiểu sử Cha cố Nicola Đinh Quang Điện:

 • Sinh ngày 13.05.1918 tại Như Sơn, Kim Sơn, Ninh Bình, Gp. Phát Diệm
 • Thụ phong Linh mục ngày 10.01.1960 tại Nhà thờ Phát Diệm, Phú Nhuận
 • 1960-1962: Chính xứ Đông Mỹ
 • 1962-1966: Dưỡng bệnh
 • 1966-1967: Tuyên uý Không quân
 • 1967-1971: Phó xứ Đồng Tiến
 • 1971-1995: Chính xứ Đồng Tiến
 • 1995-2001: Chính xứ Tống Viết Bường
 • 2001-2003: Nghỉ hưu tại Giáo xứ Tống Viết Bường
 • 2003-2015: Nghỉ hưu tại Nhà Vãng Lai Phát Diệm, Phú Nhuận

Chức vụ:

 • Tổng linh hướng Hướng Đạo Công Giáo Việt Nam: 1970-2014
 • Đại diện các Linh mục – Tu sĩ gốc Phát Diệm: 1993-2006
 • Giám đốc Nhà Vãng Lai Phát Diệm Phú Nhuận: 2001-2012

Xin Quý Đức Hồng y, Đức Giám mục, Linh mục, Tu sĩ nam nữ và giáo dân hiệp ý cầu nguyện. R.I.P.

Lm. Giuse Lê Vinh Hiến: nghĩa tôn, đại diện linh tông

Lm. Gioan Nguyễn Xuân Thu, CSsR: cháu, đại diện huyết tộc

Lm. Giuse Phạm Bá Lãm: Đại diện Linh mục – Tu sĩ gốc Phát Diệm

Đồng kính báo