Bùi Chu: Thánh lễ phong chức phó tế

Thánh lễ phong chức phó tế cho 6 thầy thuộc Giáo phận Bùi Chu theo học tại Đại Chủng viện thánh Giuse Hà Nội đã diễn ra vào lúc 09 giờ 30 thứ Bảy, ngày 28 tháng 03 năm 2015 tại nhà nguyện Đại Chủng viện Bùi Chu.
 
Đức Cha Tôma, Giám mục Giáo phận đã chủ tế Thánh lễ và chủ sự nghi thức phong chức cho các thầy, 44 cha đồng tế, hai thầy phó tế phụ giúp bàn thờ; các thầy Đại Chủng viện Bùi Chu, các tu sĩ đại diện các dòng tu và khá đông ân thân nhân của các tiến chức tham dự Thánh lễ để cùng tạ ơn Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho các thầy.
 
Trước khi cử hành Thánh lễ, Đức Cha đã mời gọi mọi người tạ ơn Chúa vì Chúa đã thương ban cho Giáo phận có thêm 6 thầy phó tế và cầu nguyện cách riêng cho quý thầy được trung thành với Chúa trong sứ mạng mới, cầu nguyện cho các ân nhân của Đại Chủng viện còn sống cũng như đã qua đời, nhất là cầu nguyện cho Đức Cha cố Giuse Hoàng Văn Tiệm, người đã tuyển chọn các tiến chức và gửi đi tu học tại Đại Chủng viện Hà Nội.Trong bài giảng, Đức Cha triển khai hai phần: nhiệm vụ của thầy phó tế và thái độ phải có khi thi hành nhiệm vụ ấy. Thầy phó tế có bổn phận phục vụ Lời Chúa, phục vụ bàn thờ và thực thi bác ái. Để làm tốt những công việc đó, các thầy phải cố gắng thật nhiều. Vì thế, Đức Cha tha thiết mời gọi cộng đoàn cầu nguyện nhiều cho các tiến chức để các họ trung thành với nhiệm vụ của mình.
 

Theo Đức Cha, để chu toàn sứ vụ, các thầy cần noi theo gương khiêm nhường phục vụ của Chúa Giêsu. Ngài đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Noi gương Đức Giêsu, các thầy cần khiêm tốn trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Khi được tuyển chọn nên chức phó tế, các thầy phải sống độc thân khiết tịnh và thanh thoát trong cung cách phục vụ: phục vụ vô vị lợi, không tính toán vì vinh danh Chúa và lợi ích cho các linh hồn. Khi rao giảng Tin Mừng, các thầy phải vừa rao giảng bằng lời nói vừa bằng cuộc sống. Khi làm việc, các thầy phải đặt trọn vẹn tình yêu vào công việc dù là việc nhỏ hay việc lớn.
 
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một thầy phó tế đại diện cho anh em dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, tri ân Đức Cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn. Tâm tình tri ân của quý thầy còn được thể hiện qua bó hoa tươi thắm dâng kính Đức Cha và quý cha. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ trong bình an và hạnh phúc vì mọi người đều cảm nghiệm được phần nào tình thương tuyệt vời của Thiên Chúa đổ tràn trên dân thánh của Ngài.
 

 

 
Tác giả bài viết: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh