Bộ đôi thầy dòng Don Bosco loan Tin mừng bằng hiphop

Các thầy dòng Don Bosco dùng rap để chia sẻ đức tin với người trẻ.

BoscoBoys.jpg

 

Hai thầy đã viện đến hiphop để loan truyền Tin mừng trong người trẻ.

 

Thầy Steve DeMaio và thầy Steve Eguino, nổi tiếng là nhóm Bosco Boys, đã ghi âm bài hát ‘Ai bảo bạn không thể là Thánh’ [Who Says You Can’t Be A Saint]

 

Hai thầy đang trong thời gian đào tạo linh mục của dòng Don Bosco.

 

Cả hai đều là người đam mê âm nhạc, và muốn dùng âm nhạc để chia sẻ Tin mừng và đức tin với người trẻ và các gia đình.

 

Video mới của bộ đôi này, được sản xuất bởi Te Deum Ministries and Array of Hope, là cái nhìn về ý nghĩa của việc làm thánh.

Video-Boscoboys.jpg

 

Bài này với hình ảnh hai người trên những con đường của New York, hỏi xem ‘ai bảo bạn không thể là thánh,’ và xác định cuộc sống hằng ngày là con đường nên thánh.

 

‘Kiên vững, hãy xốc tới. Khi thấy trôi xuôi, thì cứ làm mới.’ ‘Cuộc sống là hành trình, chứ không phải vãng khách.’

 

Và tiếp theo là: ‘Sự thánh thiện trong mỗi ngày. Tôi biết tôi có thể chứng minh.

 

Đến trường, đến nhà thờ, nấu bữa tối … bạn cứ làm thế đi. Bạn là giáo viên, là bà mẹ. Cứ làm thế đi.’

 

Cuối video hai thầy mang áo dòng, cùng với đám trẻ chơi bóng rổ và hát ‘Tôi muốn là thánh.’

 

Và đây là video này của nhóm Bosco Boys.

(J.B. Thái Hòa chuyển dịch, phanxico.vn 31.10.2015/
Catholic Herald – Jo-Anne Rowney – 30/10/2015)