Bài giảng Thánh lễ ngày Đời sống Thánh hiến dành cho Liên Tu sĩ TGP Sài Gòn

ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH
(Lễ Nến)

1. Quý nam nữ tu sĩ rất thân mến, hôm nay là “lễ kính” trong toàn thể Giáo hội Công giáo, nhưng cũng là ngày dành riêng cho anh chị em, được nhấn mạnh cách đặc biệt trong tông huấn “Đời sống thánh hiến” (vita consecrata). Trong bài Phúc Âm, Thánh Luca viết: “Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa.” (Lc 2,22). Mẹ Maria và Thánh Giuse đã đưa Chúa Giêsu lên Đền Thánh để dâng hiến cho Thiên Chúa là Cha của Người. Đây là một tập tục của người Do Thái, nhưng Đức Mẹ và Thánh Giuse, nhờ ánh sáng của Chúa Thánh Thần, đã hiểu ý nghĩa sâu xa của tập tục này: “Mọi con trai đầu lòng, được gọi là của thánh, dành cho Chúa.” (Lc 2,23)

2. Anh chị em hãy vui lên! Hãy mỉm cười thật rạng rỡ! Ngày hôm nay chúng ta nhắc đến Phép rửa mà chúng ta đã lãnh nhận, ánh sáng ban sự sống, địa vị làm con cái Thiên Chúa nhờ Thánh Thần nghĩa tử. Đặc biệt đối anh chị em, nhắc đến việc “sống ơn gọi phép rửa một cách triệt để”: ơn gọi dành cho mọi người, mà những người đáp lại thực sự, chính là anh chị em. Anh chị em muốn bước theo Chúa Giêsu một cách sát gần hơn, muốn trở thành những môn đệ đích thực của Người. Anh chị em đã được ban tràn đầy Thánh Thần, giờ đây anh chị em muốn sống hoàn toàn theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

3. Chúa Thánh Thần lại là “Nguồn Vui của tất cả chúng ta”, vì Ngài là Tình Yêu mà Thiên Chúa đổ tràn vào lòng chúng ta. Chúa Thánh Thần là “Ân Sủng lớn nhất” mà Thiên Chúa ban cho chúng ta trong Con Yêu Dấu và Duy Nhất là Chúa Giêsu Kitô. Nhưng Chúa Thánh Thần cũng là Ngôi vị Thiên Chúa tác động mạnh mẽ trên mọi người, thánh hóa mọi người. Và Ngài hoạt động nơi mỗi người một cách, làm cho mỗi người trở thành một loài hoa khác nhau, mỗi người một vẻ, tô điểm cho vườn hoa Giáo hội. Mỗi người có một nét riêng, không ai giống ai hoàn toàn. Các vẻ đẹp trong mầu nhiệm Tạo Dựng, cũng như các vẻ đẹp trong mầu nhiệm Cứu Độ, rất đa dạng, không có vẻ đẹp nào như vẻ đẹp nào! Tất cả đều là những đặc sủng, ân sủng đặc biệt, những nét duyên dáng riêng!

4. Mọi đặc sủng đều là đoàn sủng, là ân sủng cho tất cả cộng đoàn, cho toàn thể Giáo hội. Thiên Chúa thi ân tự do, nên Ngài có thể ban cho Giáo hội những đoàn sủng nổi bật hơn, hiện thân nơi những “thánh nhân đặc biệt”, có khả năng hấp dẫn, cuốn hút nhiều người, trong thời gian và không gian. Chính vì thế mà có những vị thánh của thời đại, để lại những gia sản thiêng liêng kếch xù, cho các thế hệ mai sau. Anh chị em hãy đón nhận các gia sản ấy với lòng biết ơn sâu xa, như Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở. Hãy trân trọng gia sản ấy và hãy thông hối ăn năn, nếu đã có nhiều lần quên lãng. Hãy cám ơn Chúa một cách đặc biệt vì 50 năm vừa tiếp theo Công Đồng Vatican II, được coi như một “làn gió mới” của Chúa Thánh Thần cho toàn thể Giáo hội.

5. Đức Thánh Cha Phanxicô muốn cho “Năm của Đời sống Thánh hiến” mà ngài đã xác định các mục tiêu, trở thành một cơ hội để xưng thú cách khiêm nhường và tin tưởng vào Thiên Chúa Tình Yêu, sự yếu đuối riêng của mình và sống sự yếu đuối ấy như một trải nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa. Tác giả thư Do Thái nhắc chúng ta rằng chúng ta không phải là thiên thần, mà chỉ là con người có lòng tin, nên được coi là con cháu Apraham. Năm Đời sống Thánh hiến phải là cơ hội để hô to lên cho thế giới biết về sự thánh thiện, về sức sống, có nơi một số đông người đã được kêu gọi bước theo Chúa Kitô.

6. Điều quan trọng khác của Năm Đời sống Thánh hiến, chính là lời mời gọi “hãy đam mê sống hiện tại đời tu của mình”. Đối với các vị sáng lập Dòng tu, nam hay nữ, luật tuyệt đối vẫn là “Phúc Âm”, là chính Chúa Kitô, mọi luật khác, chỉ là những cách diễn tả khác nhau “Quy Luật của Tin Mừng Chúa Kitô”. Chúa Kitô là “lẽ sống”, là “lý tưởng”, là “thần tượng” của mỗi một người chúng ta. Làm thế nào để chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô: “Đối với tôi, sống, chính là Chúa Kitô” (Pl 1,21). Chúng ta hãy say mê Chúa Kitô; Chúa Thánh Thần nơi chúng ta làm cho ta say mê Chúa. Điều anh chị em phải tự hỏi là: Chúa Kitô có thực sự là “Tình Yêu số một”, và cuối cùng, như anh chị em đã tuyên khấn không? Hãy trung thành với Chúa và sứ mạng đã được trao phó!

7. Trong Năm Thánh hiến này, anh chị em cũng hãy hướng về tương lai và ôm ấp tương lai với niềm hy vọng. Anh chị em sẽ đương đầu với những khó khăn, thách thức, còn rất nhiều trong quãng đời tu còn lại. Đừng sợ! đối với Thiên Chúa, không gì là không thể làm được! Hãy tín thác vào Đức Kitô, Đấng đã tiêu diệt tử thần, và đã dùng Tin Mừng làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử (x. 2Tm 1,10.12). Đừng để bị cám dỗ về các con số, và tin vào sức lực riêng của mình.

Trung tâm Mục vụ TGPSG, thứ Hai ngày 02-02-2015

Phaolô BÙI VĂN ĐỌC
Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn

LIÊN TU SĨ TGPSG: CHIA SẺ & THÁNH LỄ
                                                                               

Xin”click” lên hình để xem các hình trong album này