Bài giảng nên ngắn gọn, có điểm nhấn và đầy tâm tình

Trong thánh lễ truyền chức giám mục tại Rome, Đức Thánh Cha chia sẻ:

PopeFrancis-09Nov2015-1.jpg

Trong thánh lễ truyền chức giám mục tại Rome, Đức Thánh Cha chia sẻ:

“Giám mục là chức vị để phục vụ, chứ không phải là để nổi danh. Là giám mục, là để phục vụ, chứ không phải để thống trị.”

“Lời nói của anh em nên đơn sơ và giản dị, để mọi người đều hiểu được. Đừng giảng những bài dài. Cần nhanh như chớp! Các bài giảng của anh em nên thông truyền ân sủng của Thiên Chúa. Thế nên, bài giảng nên đơn giản, để mọi người có thể hiểu. Ước mong những bài giảng ấy khích lệ người nghe hoàn thiện bản thân họ.”

“Tôi xin những người anh em thân mến của tôi, hãy có lòng thương xót. Giáo hội và thế giới đang rất cần lòng thương xót.”

PopeFrancis-09Nov2015-2.jpg

PopeFrancis-09Nov2015-3.jpg
PopeFrancis-09Nov2015-4.jpg
PopeFrancis-09Nov2015-5.jpg

(Chuyển ngữ: Vinhsơn Vũ Tứ Quyết, S.J., dongten.net 10.11.2015/

romereports.com)