Thánh lễ dài hay ngắn?

Tháng Một 4, 2018 Admin 0

“Thánh lễ hôm nay dài quá!”  Đó là câu than phiền rất dễ gặp nơi các Ki-tô hữu ngày nay. Có nhiều người thậm chí […]