Video “Bó hoa thiêng dâng lên Chúa” nhân ngày lễ kính thánh Vinh sơn Phaolo – Bổn mạng Ban Caritas G.x Vinh Sơn 6

Video “Bó hoa thiêng dâng lên Chúa” nhân ngày lễ kính thánh Vinh sơn Phaolo – (Bổn mạng Ban Caritas G.x Vinh Sơn 6) 9/2017

Công tác bác ái Quảng Bình 6/9/2016

Hành hương từ thiện Liên xứ 2/8/2015

Ban Caritas Vinh sơn 6 Hành hương Lavang 13-16/10/2014