Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 09/2018

 

Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 4 Thường niên: Hãy xuất khỏi người này!

– Phái đoàn Bộ Ngoại giao Toà thánh đến thăm Việt Nam

– Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Chilê: Gặp các giám mục Chilê

– Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Pêru: Gặp các giám mục Pêru.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*