Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật I Mùa Chay Năm C tại G.x Khiết Tâm lúc 17h30 ngày 10/3/2019 Chủ tế Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Giáo

Thánh lễ Chúa nhật thứ I Mùa Chay – Năm C tại Giáo Giáo xứ Khiết Tâm. Giáo hạt Chí Hòa do Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Giáo chủ tế lúc 17h30 ngày 10/3/2019. Được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, không thể đến được.

Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website, Face book, Twistter hoặc Minds:

———-oOo———-

Website: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Facebook:Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Twitter: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Minds: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Website: Cầu nguyện bằng trái tim

Facebook:Cầu nguyện bằng trái tim

Twitter: Cầu nguyện bằng trái tim

Minds: Cầu nguyện bằng trái tim

Website:  Giađình cầunguyện

Facebook: Giađình cầunguyện

Twitter: Gia đình cầu nguyện 

Minds: Giađình cầunguyện

 

Quay phim: Đaminh Trần Quảng – P.P Văn Quí- Dom Dũng

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì