Hình Thánh lễ và cầu nguyện “Cùng Mẹ Tàpao đến với Lòng Chúa Thương Xót” tại Tàpao 13/5/2015

Thánh lễ đồng tế được cử hành lúc 17 giờ 00 ngày 13/5/2015, Tại Trung tâm hành hương Thánh Mẫu Tàpao (Giáo phận Phan Thiết) do Đức Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân (Giám mục Chánh tòa Giáo phận Lạng Sơn) Chủ tế. Trước Thánh lể có lần chuỗi Mân Côi và chuỗi Lòng Chúa Thương Xót.

le-trung-tam-hanh-huong-thanh-mau-tapao-13-5-2015


Xin”click” lên hình để xem các hình trong album này