Viễn tượng mùa Vọng

Tháng Mười Hai 5, 2017 Admin 0

Niên lịch phụng vụ trong Giáo Hội Công Giáo, và cả nơi Giáo hội Tin Lành, bắt đầu hằng năm với mùa Vọng – adventus- […]