Định nghĩa thừa tác vụ

Tháng Một 9, 2018 Admin 0

Những người đảm nhiệm một công việc nào đó trong Giáo Hội thường được gọi là thừa tác viên. Có hai loại thừa tác viên: […]