Nội san Lửa Mến tháng 05.2017

 

Nội dung: 

– Như người phục vụ

– Suy niệm Lời Chúa                                         

– Bồi dưỡng đức tin                                           

– Sự đồng hành của hàng giáo phẩm với đoàn thể      

– Giuse, bác thợ mộc                                         

– Viết cho Mẹ                                                    

– Gia đình bảo vệ môi trường                           

– Tình yêu dâng Mẹ                                           

– Trang Thanh niên, thiếu nhi, sức khỏe gia đình                            

– Tin tức, sinh hoạt GĐPTTTCG

– Trang ân nhân, bác ái…

– Hiệp ý cầu nguyện     

Files/Poster gửi kèm: 

Comments are closed.