Lời Chúa: Thứ Sáu Tuần V Thường Niên

Hãy mở ra!

Thứ Sáu Tuần V Thường Niên
Lời Chúa: 

 Mc 7,31-37

31 Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. 33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34 Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Ép-pha-tha”, nghĩa là: hãy mở ra! 35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. 36 Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. 37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”

(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Ép-pha-tha”, nghĩa là: hãy mở ra! (Mc 7,34)

 
Suy niệm: 

A. Phân tích (Hạt giống…)

Pháp lạ này có nhiều ý nghĩa biểu tượng:

Điễn ra “giữa miền Thập Tỉnh” nghĩa là miền đất lương dân.

Nạn nhân là một người câm và điếc, tức là một người mất khả năng tương giao với kẻ khác: người ta nói thì anh ta không nghe, anh ta muốn nói thì người ta nghe cũng không được.

Lúc chữa bệnh, Chúa Giêsu nói Epphata (hãy mở ra), tiếng này ngày nay được phục vụ dùng lại trong bí tích rửa tội. Khi đọc câu đó, linh mục cũng đưa tay sờ vào miệng và tai người thụ tẩy.

B. Suy niệm (…nẩy mầm)

1. Hoạt động cứu rỗi của Chúa Giêsu nhằm giúp con người sống sung mãn cương vị làm người của mình, trong đó khả năng tương giao rất quan trọng.

Có những người vì một lý do nào đó nên không “nói” nên được nỗi lòng của mình, và cũng không “nghe” được nỗi lòng của người khác. Có lẽ vì không có người tế nhị biết lắng nghe họ và không khuyến khích họ nói.

2. “Có mắt miệng không nhìn không nói, có mũi tai không ngửi không nghe” (Tv 115,5-6). Lời thánh vịnh này ám chỉ dân ngoại và những tượng thần của họ, không thấy những kỳ công của Thiên Chúa va không biết ngợi khen Ngài. Nhưng cũng đúng cho tôi nữa, vì nhiều khi tôi cũng như câm điếc đối với Chúa.

Lạy Chúa, xin hãy phán với miệng và tai con: Epphata.

3. Căn bệnh của anh này làm tôi nghĩ đến căn bệnh của rất nhiều người, nhất là những người sống trong xã hội đầy ích kỷ ngày nay, đó là căn bệnh “đóng cửa”, đóng mắt, đóng tai, đóng tay, đóng lòng. Căn bệnh khiến người ta sống bên cạnh nhau mà không hề để ý tới nhau và không quan tâm cho nhau.

4. “Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói “Epphata”, nghĩa là hãy mở ra, lập tức tai anh ta mở, lưỡi anh ta hết bị buộc lại. (Mác Cô 7,34)

Khi sắm một bộ đồ mới, tôi không biết rằng có nhiều người đang mong bộ đồ cũ của tôi. Khi tôi ngồi uống nước ngoài quán, tôi chẳng ngờ rằng có những người đang chờ tôi đứng lên để họ vét những giọt cuối cùng. Khi đổ thức ăn thừa vào thùng rác, tôi không biết là ngay lúc đó có những con người đang chết dần vì đói.

(Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái)

Cầu nguyện: 

Xem thêm:

Bài đọc 1: 1V 11,29-32; 12,19
29 Một hôm, khi Gia-róp-am từ Giê-ru-sa-lem đi ra, thì dọc đường gặp ngôn sứ A-khi-gia, người Si-lô; ông này khoác một chiếc áo choàng mới. Lúc ấy chỉ có hai ông ở ngoài đồng. 30 Ông A-khi-gia lấy chiếc áo mới mình đang mặc, xé ra làm mười hai mảnh. 31 Rồi ông nói với Gia-róp-am: “Anh cầm lấy mười mảnh, vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa Ít-ra-en phán như sau: ‘Này Ta sẽ giựt vương quốc khỏi tay Sa-lô-môn để trao cho ngươi mười chi tộc. 32 Nó vẫn còn được một chi tộc, vì nể Đa-vít, tôi tớ Ta, và vì Giê-ru-sa-lem thành đô Ta đã chọn trong tất cả chi tộc Ít-ra-en. 19 Thế là Ít-ra-en ly khai với nhà Đa-vít cho tới ngày nay.
 
(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*