Hình Gia đình cầu nguyện chúc tết Cha nhà thờ Huyện Sỹ nhân Xuân 2017

Xin Click vào đây để xem hình

Comments are closed.