Hiệp thông cầu nguyện cùng Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ ngày 16/12/2014

 

Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ nhà thờ Huyện Sỹ đã cùng hiệp thông cầu nguyện dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những ý nguyện và tín thác của các Thành viên trong và ngoài Gia đình trong buổi cầu nguyện cho Ông bà cha mẹ  tại Núi Đức Mẹ nhà thờ Huyện Sỹ, Họ Chợ Đũi vào lúc 19giờ15 ngày 16/12/2015.

 

 hinhhuyensy16

 

14 Xin ơn Lòng Kính mến Thiên Chúa và Đức Mẹ cùng Tạ ơn Ba Đấng

5 Xin ơn vững tin và bình an trong gia đình

9 Xin ơn ơn soi sáng, bến đỗ đức tin và phó thác

2 Xin ơn hánh hóa bản thân và gia đình

2 Xin ơn cho con cháu siêng năng xưng tội và rước lễ

4 Xin ơn mở lòng hoán cải và vâng theo ý Chúa

8 Xin ơn Sức khỏe và bình an cho Cha mẹ

6 Xin ơn cho gia đình được hòa thuận thương yêu và bình an trong Chúa

3 Xin ơn sớm có công ăn việc làm và việc làm được luôn thuận lợi

1 Xin ơn cho được phỏng vấn và thi đậu

5 Xin ơn mọi sự như ý

9 Xin ơn xin chữa lành bệnh

2 xin ban sức khỏe cho Mẹ và thai nhi

3 Xin ơn đi dường được bình an

5 Xin ơn cho người ngoại giáo sớm nhận biết Chúa

10 Xin cho gia đình trên dưới thuận hòa, con cái thảo hiếu, vợ chồng yêu thương nhau

1 Người xin cho Toma Mai Vương Thụy biết ăn năn trở về cùng Chúa

2 Người xin cho 1 người ngoại đạo được chữa lành bệnh ung thư

1 Người xin ơn soi sáng cho con trai đi học xa

3 Người  xin trả được nợ

1 Người xin ngày 12/2 được phỏng vấn đậu

1 Người xin mua được nhà

 

Xin cầu cho

6 Linh hồn Anna

1 Linh hồn Anna Maria

2 linh hồn Anton

1 linh hồn Catarina

1 linh hồn Enmanuel

1 linh hồn Elizabet  

1 linh hồn Phanxico Xavie

1 linh hồn Phaolo

9 linh hồn Phero

2 linh hồn Matta

2 linh hồn Philiphe

1 linh hồn Teresa 

2 linh hồn Rosa0000

18 linh hồn Maria

1 linh hồn Martino

2 linh hồn Matheu 

2 linh hồn Madalena

1 linh hồn Vincente

1 linh hồn Vinh sơn

13 linh hồn Giuse 

1 linh hồn Martino 

1 linh hồn Micae 

2 linh hồn Gioan Kim 

1 linh hồn Gicobe

2 linh hồn Lucia 

1 linh hồn Lorenso

6 linh hồn Phanxico 

1 linh hồn Vincente

2 linh hồn Phaolo lễ giỗ 

1 linh hồn Phanxico lễ giỗ

 

Cầu cho Ông bà tổ tiên, nội ngoại, cha mẹ và anh chị em