Giáo xứ Sao Mai: Bản tin tháng 02.2018

 Bản tin giáo xứ Sao Mai phát hành hàng tháng gửi đến các hộ gia đình nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, đồng thời giúp làm tư liệu Lời Chúa sử dụng trong Giờ Kinh Tối gia đình hằng ngày.

Đồng thời, xin giới thiệu nghi thức “Giờ Kinh phút Giao Thừa” để tùy nghi sử dụng.

Files/Poster gửi kèm: 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*