Đời sống người kitô hữu là một cuộc chiến liên tục chống lại ma quỷ

Trong bài giảng ở nhà nguyện Santa Marta, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh về sự hiện hữu của ma quỷ, và ngài nhắc nhở những người kitô hữu phải liên tục chiến đấu chống lại chúng và những cám dỗ khác. Sau đây là nội dung của đoạn video này.