Đoàn hành hương suy tôn LCTX Giáo phận Sài Gòn: Ngày 12/8/2017

Thánh lễ tại Nhà thờ Mằng Lăng lúc 5giờ00 ngày 12/8/2017 của đoàn hành hương suy tôn Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Sài Gòn.

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *