Danh sách bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục trong giáo phận Sài Gòn

Toà Tổng Giám mục vừa công bố danh sách bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục trong giáo phận Sài Gòn :

Danh sách bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục trong giáo phận Sài Gòn
Toà Tổng Giám mục vừa công bố danh sách bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục trong giáo phận Sài Gòn :

,

Nguồn tin: cgvdt