Chuyên mục: Video

Lễ tang Cụ Bà Maria Faustina Nguyễn Thị Hay 13-14-15/1/2017

Buổi cầu nguyện của “Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ” Nhà thờ Huyện Sỹ  tối ngày 13/1/2017 Buổi cầu nguyện của “Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ” Nhà thờ Huyện Sỹ  tối ngày 14/1/2017 Buổi cầu nguyện của Cộng đoàn Cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót  tối ngày 15/1/2017 Xin Click vào đây… Read more »