Chuyên mục: Video

Video Bộ phim “Áo dòng đẫm máu”

Áo Dòng Đẫm Máu” là một bộ phim thuộc thể loại lịch sử Công giáo, bối cảnh diễn ra dưới thời vua Thiệu Trị và Tự Đức, với đạo diễn là NSND Năm Châu (Nguyễn Thành Châu). Phim quay xong năm 1959, do hãng phim Mỹ Vân thực hiện và ra mắt năm 1960 tại… Read more »