Không có ảnh

Đồng tính & xưng hô

Tháng Chín 2, 2014 Admin 0

Hỏi (chi tiết):  Em có một lần gặp người đồng tính. Em rất thông cảm với họ nhưng không biết phải xưng hô thế nào […]

Không có ảnh

Trào lưu tục hoá

Tháng Chín 2, 2014 Admin 0

Hỏi (chi tiết):  Thưa cha, đọc tin tức, con thấy nhiều Văn Kiện Toà Thánh và diễn văn của Đức Giáo Hoàng nói tới trào […]

Không có ảnh

Luân lý tính dục

Tháng Chín 2, 2014 Admin 0

Hỏi (chi tiết):  Thưa cha, xin cho con biết Giáo Lý của Giáo hội dạy thế nào về “những tội nghịch cùng đức khiết tịnh”? […]