Chuyên mục: GĐ Núi Đức Mẹ Huyện Sỹ

Trực tiếp: Buổi cầu nguyện Cầu cho các Linh hồn lúc 19giờ15′ ngày 24/2/2017 tại Núi Đức Mẹ – Nhà thờ Huyện Sỹ

Buổi cầu nguyện được hiệp dâng vào tối thứ Sáu hàng tuần vào lúc 19giờ15′ ngày 24/2/2017 tại Núi Đức Mẹ Nhà thờ Chợ Đũi (Huyện Sỹ) Số 1 Tôn Thất Tùng – Q.1 – Sài Gòn. Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi, khuyết tật không thể đến được. Kính mời quý anh… Read more »

Trực tiếp: Buổi cầu nguyện Cầu cho các Gia đình lúc 19giờ15′ ngày 17/2/2017 tại Núi Đức Mẹ – Nhà thờ Huyện Sỹ

  Buổi cầu nguyện được hiệp dâng vào tối thứ Sáu lúc 19giờ15′ ngày 17/2/2017 tại Núi Đức Mẹ Nhà thờ Huyện Sỹ Số 1 Tôn Thất Tùng – Q.1 – Sài Gòn. Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi ở xa không thể đến được. Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông… Read more »

Trực tiếp: buổi Cầu nguyện cho các Bệnh nhân Lúc 19giờ15′ ngày 10/2/2017 tại Núi Đức Mẹ – Nhà thờ Huyện Sỹ

  Buổi cầu nguyện được hiệp dâng vào tối thứ Sáu lúc 19giờ15′ ngày 10/2/2017 tại Núi Đức Mẹ Nhà thờ Huyện Sỹ Số 1 Tôn Thất Tùng – Q.1 – Sài Gòn. Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi ở xa không thể đến được. Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông… Read more »

Lễ tang Cụ Bà Maria Faustina Nguyễn Thị Hay 13-14-15/1/2017

Buổi cầu nguyện của “Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ” Nhà thờ Huyện Sỹ  tối ngày 13/1/2017 Buổi cầu nguyện của “Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ” Nhà thờ Huyện Sỹ  tối ngày 14/1/2017 Buổi cầu nguyện của Cộng đoàn Cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót  tối ngày 15/1/2017 Xin Click vào đây… Read more »

Trực tiếp: Buổi Cầu nguyện cho các Bệnh nhân lúc 19giờ15′ ngày 13/1/2017 tại Núi Đức Mẹ – Nhà thờ Huyện Sỹ

Buổi cầu nguyện được hiệp dâng vào tối thứ Sáu lúc 19giờ15′ ngày 13/1/2017 tại Núi Đức Mẹ Nhà thờ Huyện Sỹ Số 1 Tôn Thất Tùng – Q.1 – Sài Gòn. Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi ở xa không thể đến được. Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu… Read more »

Buổi cầu nguyện xin tạ ơn lúc 19giờ15′ ngày 30/12/2016 tại Núi Đức Mẹ – Nhà thờ Huyện Sỹ, Số 01 Tôn Thất Tùng, Q.1, Sài Gòn.

  Buổi cầu nguyện xin tạ ơn được hiệp dâng vào tối thứ Sáu lúc 19giờ15′ ngày 30/12/2016 tại Núi Đức Mẹ Nhà thờ Huyện Sỹ Số 1 Tôn Thất Tùng – Q.1 – Sài Gòn. Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi ở xa không thể đến được. Kính mời quý anh… Read more »

Trực tiếp: Buổi cầu nguyện Cầu cho Ông Bà Cha Mẹ lúc 19giờ15′ ngày 2/12/2016 tại Núi Đức Mẹ – Nhà thờ Huyện Sỹ

  Buổi cầu nguyện được hiệp dâng vào tối thứ Sáu lúc 19giờ15′ ngày 2/12/2016 tại Núi Đức Mẹ Nhà thờ Huyện Sỹ Số 1 Tôn Thất Tùng – Q.1 – Sài Gòn. Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi ở xa không thể đến được. Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông… Read more »