Chuyên mục: GĐ Núi Đức Mẹ Huyện Sỹ

Trực tiếp: Buổi Cầu nguyện cho các Bệnh nhân lúc 19giờ15′ ngày 12/5/2017 tại Núi Đức Mẹ – Nhà thờ Huyện Sỹ

  Buổi cầu nguyện được hiệp dâng vào tối thứ Sáu hàng tuần vào lúc 19giờ15′ ngày 12/5/2017 tại Núi Đức Mẹ Nhà thờ Chợ Đũi (Huyện Sỹ) Số 1 Tôn Thất Tùng – Q.1 – Sài Gòn. Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi, khuyết tật không thể đến được. Kính mời quý… Read more »

Buổi cầu nguyện Cầu cho Ông Bà Cha Mẹ lúc 19giờ15′ ngày 5/5/2017 tại Núi Đức Mẹ – Nhà thờ Huyện Sỹ

Buổi cầu nguyện được hiệp dâng vào tối thứ Sáu hàng tuần vào lúc 19giờ15′ ngày 5/5/2017 tại Núi Đức Mẹ Nhà thờ Chợ Đũi (Huyện Sỹ) Số 1 Tôn Thất Tùng – Q.1 – Sài Gòn. Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi, khuyết tật không thể đến được. Kính mời quý anh… Read more »

Trực tiếp: Buổi cầu nguyện Cầu cho các Linh hồn lúc 19giờ15′ ngày 28/4/2017

Buổi cầu nguyện được hiệp dâng vào tối thứ Sáu hàng tuần vào lúc 19giờ15′ ngày 28/4/2017 tại Núi Đức Mẹ Nhà thờ Chợ Đũi (Huyện Sỹ) Số 1 Tôn Thất Tùng – Q.1 – Sài Gòn. Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi, khuyết tật không thể đến được. Kính mời quý anh… Read more »

Trực tiếp: Buổi cầu nguyện Cầu cho Ông Bà Cha Mẹ lúc 19giờ15′ ngày 7/4/2017 tại Núi Đức Mẹ – Nhà thờ Huyện Sỹ

Buổi cầu nguyện được hiệp dâng vào tối thứ Sáu hàng tuần vào lúc 19giờ15′ ngày 7/4/2017 tại Núi Đức Mẹ Nhà thờ Chợ Đũi (Huyện Sỹ) Số 1 Tôn Thất Tùng – Q.1 – Sài Gòn. Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi, khuyết tật không thể đến được. Kính mời quý anh… Read more »

Trực tiếp: Buổi cầu nguyện xin tạ ơn lúc 19giờ15′ ngày 31/3/2017 tại Núi Đức Mẹ – Nhà thờ Huyện Sỹ, Số 01 Tôn Thất Tùng, Q.1, Sài Gòn

  Buổi cầu nguyện được hiệp dâng vào tối thứ Sáu hàng tuần vào lúc 19giờ15′ ngày 31/3/2017 tại Núi Đức Mẹ Nhà thờ Chợ Đũi (Huyện Sỹ) Số 1 Tôn Thất Tùng – Q.1 – Sài Gòn. Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi, khuyết tật không thể đến được. Kính mời quý… Read more »

Trực tiếp: Buổi cầu nguyện Cầu cho các Linh hồn lúc 19giờ15′ ngày 24/3/2016 tại Núi Đức Mẹ – Nhà thờ Huyện Sỹ

Buổi cầu nguyện được hiệp dâng vào tối thứ Sáu hàng tuần vào lúc 19giờ15′ ngày 24/3/2017 tại Núi Đức Mẹ Nhà thờ Chợ Đũi (Huyện Sỹ) Số 1 Tôn Thất Tùng – Q.1 – Sài Gòn. Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi, khuyết tật không thể đến được. Kính mời quý anh… Read more »

Buổi cầu nguyện Cầu cho các Gia đình lúc 19giờ15′ ngày 17/3/2017 tại Núi Đức Mẹ

Do đường truyền tối nay rất yếu. Nên buổi trực tiếp bị gián đoạn và không tể trực tiếp được. Buổi cầu nguyện sẽ được phát lại trong thời gian sớm nhất. Rất mong nhận được sự cảm thông của quý Ông bà. Xin chân thành cảm ơn. Buổi cầu nguyện được hiệp dâng vào… Read more »

Trực tiếp: Buổi Cầu nguyện cho các Bệnh nhân lúc 19giờ15′ ngày 10/3/2016 tại Núi Đức Mẹ – Nhà thờ Huyện Sỹ

Buổi cầu nguyện được hiệp dâng vào tối thứ Sáu hàng tuần vào lúc 19giờ15′ ngày 10/3/2017 tại Núi Đức Mẹ Nhà thờ Chợ Đũi (Huyện Sỹ) Số 1 Tôn Thất Tùng – Q.1 – Sài Gòn. Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi, khuyết tật không thể đến được. Kính mời quý anh… Read more »

Trực tiếp: Buổi cầu nguyện Cầu cho Ông Bà Cha Mẹ lúc 19giờ15′ ngày 3/3/2017 tại Núi Đức Mẹ – Nhà thờ Huyện Sỹ

  Buổi cầu nguyện được hiệp dâng vào tối thứ Sáu hàng tuần vào lúc 19giờ15′ ngày 3/3/2017 tại Núi Đức Mẹ Nhà thờ Chợ Đũi (Huyện Sỹ) Số 1 Tôn Thất Tùng – Q.1 – Sài Gòn. Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi, khuyết tật không thể đến được. Kính mời quý… Read more »