Chuyên mục: Cha Giuse Nguyễn Phát Tài

Trực tiếp: Thánh lễ Thánh Giuse Thợ tại G.x Tân Thông lúc 17h00 ngày 1/5/2017. Chủ tế Đ.C Giuse Nguyễn Tấn Tước

Thánh lễ kính Thánh Giuse Thợ, Bổn mạng Giới Gia Trưởng Giáo xứ Tân Thông. Ra mắt Giới Lão và Giới Hiền Mẫu. Nghi thức tuyên hứa của Hội đồng mục vụ Giáo xứ Tân Thông (Nhiệm kỳ 2017 – 2020)  do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước (Giám mục giáo phận Phú Cường) chủ… Read more »

Trực tiếp: Thánh lễ Phục sinh tại G.x Tân Thông lúc 5h00 ngày 16/4/2017. Chủ tế Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài

  Thánh lễ Phục sinh do Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài chủ tế tại Đài Thánh Giá G.x Tân Thông – Giáo phận Phú Cường vào lúc 5giờ00 ngày 16/4/2017.  Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi khuyết tật không thể đến được. Xin cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website  hoặc… Read more »

Trực tiếp: Thánh lễ Vọng Phục sinh tại G.x Tân Thông lúc 19h00 ngày 15/4/2017. Chủ tế Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài

  Thánh lễ Vọng Phục sinh do Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài chủ tế tại Đài Thánh Giá G.x Tân Thông – Giáo phận Phú Cường vào lúc 19h00 ngày 15/4/2017. Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi khuyết tật không thể đến được. Xin cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các… Read more »

Trực tiếp: Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó tại G.x Tân Thông lúc 17h00 ngày 14/4/2017

Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô do Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài chủ tế tại Giáo xứ Tân Thông – Giáo phận Phú Cường vào lúc 17h00 ngày 14/4/2017. Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi khuyết tật không thể đến được. Xin cùng hiệp thông cầu nguyện trực… Read more »

Trực tiếp: Thánh lễ Tiệc ly tại G.x Tân Thông lúc 18h00 ngày 13/4/2017. Chủ tế Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài

  Thánh lễ Tiệc ly – Nghi thức rửa chân do Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài chủ tế tại Đài Thánh Giá Giáo xứ Tân Thông – Giáo phận Phú Cường vào lúc 18h00 ngày 13/4/2017. Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi khuyết tật không thể đến được. Xin cùng hiệp thông cầu… Read more »

Trực tiếp: Thánh lễ kính LCTX tại G.x Tân Thông lúc 12h00 ngày 7/4/2017. Chủ tế LM Giuse Nguyễn Phát Tài

Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót tại G.x Tân Thông – Giáo phận Phú Cường do Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài chủ tế vào lúc 12giờ00 ngày 7/4/2017.  Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi khuyết tật không thể đến được. Xin cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website  hoặc Facebook:… Read more »

Trực tiếp: Tĩnh tâm Mùa Chay tại G.x Thanh Đa lúc 18h00 ngày 29/3/2017(LM Giuse Nguyễn Phát Tài)

Tĩnh tâm Mùa chay tại G.x Thanh Đa – Giáo hạt Gia Định do Linh Mục Giuse Nguyễn Phát Tài chủ tế vào lúc 18h00 ngày 29/3/2017. Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi, khuyết tật ở xa không thể đến được. Xin cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các các Website… Read more »

Trực tiếp: Tĩnh tâm Mùa Chay tại G.x Thanh Đa lúc 18h00 ngày 28/3/2017(LM Giuse Nguyễn Phát Tài)

Tĩnh tâm Mùa chay tại G.x Thanh Đa – Giáo hạt Gia Định do Linh Mục Giuse Nguyễn Phát Tài chủ tế vào lúc 18h00 ngày 28/3/2017. Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi, khuyết tật ở xa không thể đến được. Xin cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các các Website… Read more »

Trực tiếp: Tĩnh tâm Mùa Chay tại G.x Thanh Đa lúc 18h00 ngày 27/3/2017 (LM Giuse Nguyễn Phát Tài)

Tĩnh tâm Mùa chay tại G.x Thanh Đa – Giáo hạt Gia Định do Linh Mục Giuse Nguyễn Phát Tài chủ tế vào lúc 18h00 ngày 27/3/2017. Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi, khuyết tật ở xa không thể đến được. Xin cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các các Website… Read more »

Trực tiếp: Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima 12giờ00 ngày 13/3/2017 tại G.x Tân Thông – G.p Phú Cường

  Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima do LM Giuse Nguyễn Phát Tài chủ tế vào lúc 12giờ00 ngày 13/3/2017 tại G.x Tân Thông – Giáo phận Phú Cường. Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi, khuyết tật ở xa không thể đến được. Xin cùng hiệp thông cầu… Read more »