Chuyên mục: Cha Giuse Nguyễn Phát Tài

Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima 12giờ00 ngày 13/6/2017 tại G.x Tân Thông – G.p Phú Cường

Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima do linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài chủ tế vào lúc 12giờ00 ngày 13/6/2017 tại G.x Tân Thông – Giáo phận Phú Cường. Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi, khuyết tật ở xa không thể đến được. Xin cùng hiệp thông cầu… Read more »

Trực tiếp: Thánh lễ kính LCTX của Hạt Tân Sơn Nhì tại G.x Tân Hương lúc 15h00 ngày 6/6/2017

Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót của Giáo hạt Tân Sơn Nhì tại Giáo xứ Tân Hương do Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài (Chánh xứ Giáo xứ Tân Thông) chủ tế vào lúc 15giờ00 thứ Ba ngày 6/6/2017. Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi, khuyết tật ở xa không thể đến được…. Read more »

Trực tiếp: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức tại G.x Tân Thông lúc 7h00 ngày 4/6/2017 (ĐC Giuse Nguyễn Tấn Tước)

Thánh lễ đồng tế ban Bí tích thêm sức tại G.x Tân Thông –  Giáo phận Phú Cường. Vào lúc 7giờ00 Chúa nhật ngày 4/6/2017 do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước (Giám mục Giáo phận Phú Cường) chủ tế. Những lúc trên giường bệnh hoặc các Cụ lớn tuổi, khuyết tật không thể đến được. Mời quý Anh… Read more »

Trực tiếp: Thánh lễ kính LCTX tại G.x Tân Thông lúc 12h00 ngày 2/6/2017 (Chủ tế LM Giuse Nguyễn Phát Tài)

  Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót tại G.x Tân Thông – Giáo phận Phú Cường do Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài chủ tế vào lúc 12giờ00 ngày 2/6/2017.  Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi khuyết tật không thể đến được. Xin cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website  hoặc… Read more »

Trực tiếp: Thánh lễ và Dâng hoa kết thúc tháng Hoa 18giờ00 ngày 31/5/2017 tại G.x Tân Thông

Rước kiệu kết tháng hoa tại G.x Tân Thông 31/5/2017   Thánh lễ và Dâng hoa kết thúc tháng Hoa tại G.x Tân Thông – Giáo phận Phú Cường do Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài chủ tế vào lúc 18giờ00 ngày 31/5/2017 .  Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi, khuyết tật… Read more »

Trực tiếp: Thánh lễ kính LCTX tại G.x Chí Hòa lúc 15h00 ngày 25/5/2017(LM Giuse Nguyễn Phát Tài)

Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo xứ Chí Hòa – Giáo hạt Chí Hòa do Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài chủ tế vào lúc 15giờ00 ngày 25/5/2017.  Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi, khuyết tật không thể đến được. Xin cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp… Read more »

Trực tiếp: Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima 12giờ00 ngày 13/5/2017 tại G.x Tân Thông – Gp Phú Cường

Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima do LM Giuse Nguyễn Phát Tài chủ tế vào lúc 12giờ00 ngày 13/5/2017 tại G.x Tân Thông – Giáo phận Phú Cường. Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi, khuyết tật ở xa không thể đến được. Xin cùng hiệp thông cầu nguyện… Read more »

Giáo xứ Tân Thông cử hành Thánh lễ Kính Thánh Giuse thợ và tuyên hứa Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Nhiệm kỳ 2017 – 2020

Hòa cùng tâm tình của Giáo Hội hoàn vũ nhân ngày mừng lễ kính Thánh Giuse Thợ, vào lúc 5g00 chiều ngày 01/5/2017, Giáo xứ Tân Thông hân hoan chào đón Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám mục Giáo phận Phú Cường, về thăm mục vụ và dâng Thánh lễ mừng kính Thánh… Read more »

Trực tiếp: Thánh lễ kính LCTX tại G.x Tân Thông lúc 12h00 ngày 5/5/2017 (LM Giuse Nguyễn Phát Tài)

  Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót tại G.x Tân Thông – Giáo phận Phú Cường do Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài chủ tế vào lúc 12giờ00 ngày 5/5/2017.  Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi khuyết tật không thể đến được. Xin cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website  hoặc… Read more »