ThánhCa-xi-mia – Ngày 04/03

Tháng Ba 3, 2016 Admin 0

Thánh Ca-xi-mia sinh tại Kra-cô-vi, nước Ba-lan, năm 1458. Cha là vua Ca-xi-mia thứ 4, mẹ là hoàng hậu Ê-li-sa-bết, rất đạo đức. Thánh nhân […]