Đúng, Giáo hội giàu!

Tháng Mười Một 20, 2017 Admin 0

Giáo hội giàu. Nhưng không như người ta nghĩ ban đầu. Đúng vậy, Ngày Thế giới Người nghèo nhắc chúng ta nhớ, “tài sản đích […]