Theo chân Thánh Biển Ðức

Tháng Tám 22, 2017 Admin 0

Giữa những thách đố của đời sống hiện đại thiên về hưởng thụ, dòng Biển Đức vẫn tiếp tục nếp sống đan tu, tuân thủ […]