Ngôn ngữ nhà đạo

Tháng Tám 9, 2017 Admin 0

Một khi kinh sách đã trở thành của nuôi linh hồn thì người Công giáo Việt Nam “nói kinh” ra cửa miệng không còn là […]

Sứ Điệp Mẹ La Vang

Tháng Tám 9, 2017 Admin 0

Đức Mẹ Maria hiện ra tại La Vang với  Sứ điệp nào? Phải chăng đó là “Sứ điệp tử đạo”, khi Đức Mẹ La Vang hiện ra cùng với các […]