18 giáo xứ ở New York có thể được bán hoặc cho thuê

Mười tám giáo xứ đóng cửa ở Nữu Ước có thể sớm được bán hoặc cho thuê, có thể mang lại hàng trăm triệu Mỹ kim thu nhập cho Tổng Giáo phận Nữu Ước.
18 giáo xứ ở New York có thể được bán hoặc cho thuê

Trong các sắc lệnh riêng biệt vào ngày 30 tháng Sáu, Đức Hồng y Timothy Dolan đã xuống hạng các nhà thờ “sử dụng thiếu tôn trọng nhưng không khinh thường.”

“Một số sẽ bị bán không? Tôi tưởng tượng như vậy,” một phát ngôn viên tổng giáo phận nói với The New York Times. “Một số có được cho thuê không? Tôi tưởng tượng như vậy. Một số có thể được giáo xứ sử dụng và chuyển sang cho việc sử dụng khác không? Tôi tưởng tượng như vậy.”

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn